Carillonconcerten

Carillon Goede Rede

In Almere hebben we twee stadsbeiaardiers. Dat zijn Gerda Peters en Bauke Reitsma. Op vaste tijden zijn er bespelingen in de Goede Rede toren o.a. op woensdag en vrijdag. Zie verder…

Maar ook staan er enkele carillonconcerten met gastbeiaardiers en een passend programma voorafgaand aan onze concerten op het programma!

Carillonconcerten zijn er dit jaar nog op 12 april en 25 mei. Meer data volgen