Goede Rede, oude ansichtkaart

Goede Rede, oude ansichtkaart

Goede Rede is cultureel erfgoed van Almere. Het is een voorbeeld van de nieuwe, multifunctionele en oecumenische, kerkelijke centra in de nieuwe Flevopolder. 

Gebouw

Goede Rede werd in 1979 gebouwd in opdracht van de gezamenlijke kerken (Gereformeerde Kerk, Hervormde Gemeente en Rooms-katholieke parochie). Het ontwerp is van architecten Steen en Tuynhof in Leeuwarden.

Goede Rede, plafond

Het plafond

Het plafond van de grote kerkzaal doet denken aan het ruim van een schip. Of ook aan de laatste golf van de Zuiderzee die vlakbij Almere stukliep op de kust van het oude land. Of… Hoe dan ook: vorm en materiaal van het houten plafond is debet aan de prachtige akoestiek!

De rijksdienst voor de IJsselmeerpolders wilde graag bij de kerk een toren bouwen als een oriëntatiepunt in de toekomstige kern Haven van het Almere gebied. De Rijksdienst heeft deze toren volledig gefinancierd, de toren is nu eigendom van de gemeente Almere. De toren is 35 meter hoog.

Goede Rede, toren en gevel met muurschildering

De toren, en gevel met muurschildering

In de periode van 2005-2010 is het gebouw uitgebreid opgeknapt en aangepast aan de huidige eisen en behoeften voor zowel kerkelijk als cultureel gebruik. Zo werd o.a. het podium in de grote kerkzaal vergroot, de centrale ontmoetingsruimte volledig gerenoveerd, en werd in samenwerking met de gemeente Almere, een kerkplein gerealiseerd waardoor Goede Rede vanuit de vernieuwde hoofdingang een directe aansluiting kreeg op de “cultuur-as” van Almere-Haven.

Aan de voorgevel werd in 2005 een muurschildering aangebracht door de kunstenaars Nina Fedyushkina en Aleksandra Nikiforova uit Dmitrov, Rusland. De schildering verbeeldt de naam van het kerkcentrum: een Goede Rede waar mensen bij elkaar schuilen. (Naar een verhaal uit Handelingen 27.8:   De apostel Paulus zit op een schip naar Italië. De wind is niet gunstig, ze varen onder Kreta langs en komen aan bij een plaats met de naam ‘Goede Rede’. Een goede plek om rust te vinden na de storm).

Orgel

Goede Rede, orgel

Het orgel

Het orgel is gebouwd in 1979 door de fa. Verschueren en gerenoveerd in 2011.

Het instrument is geënt op de Franse klassieke orgelbouw en heeft een hoog muzikaal kwaliteitsniveau. Het is daarmee uitermate geschikt als concertorgel.

In 2019 bestond het orgel 40 jaar!

Zie ook Stichting Orgelcultuur Flevoland.
met info over de dispositie van het orgel.

Carillon

Goede Rede, carillion

Het carillon

Het carillon in de toren van Goede Rede werd in 1980 in gebruik genomen en is een pronkstuk waar de stad trots op mag zijn – deze beiaard telt 50 klokken met een totaal gewicht van ca 5 ton. Het zijn drie grote luidklokken (Kerstmis, Pasen en Pinksteren geheten!) die deel uitmaken van het carillon.

Almere heeft vanaf het begin een eigen beiaardcultuur opgebouwd met in totaal drie carillons, een gemeentelijk beiaardier en wekelijks programma.

De huidige beiaardiers van Almere zijn Gerda Peters en Bauke Reitsma.

Elk kwartier klinkt in Almere Haven op een deel van de klokken een melodietje om de tijd aan te geven. Elke woensdag van 14.30 tot 15.30 uur, en elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur (tijdens de weekmarkt) wordt het carillon bespeeld door de beiaardier. Ook worden er incidenteel carillonconcerten georganiseerd, b.v. voorafgaand aan een aantal van de concerten in Goede Rede. Meer info…

In 2020 is het 40 jaar geleden dat het carillon in gebruik werd genomen.
Stichting Carillons Almere.