Donaties en sponsoring

We zijn heel blij met de ondersteuning van diverse fondsen en organisaties. Dankzij Prins Bernhard Cultuurfonds, gemeente Almere en het Cultuurfonds Almere konden we in 2015 een start maken met de concerten en met de hele organisatie erom heen. Daarnaast heeft het Fonds Podiumkunsten ons vanaf 2016 erkend als kleinschalig podium. Voor speciale projecten maken we ook dankbaar gebruik van projectsubsidies, sponsoring en donaties.

Sponsors en donateurs welkom!

Donaties zijn heel welkom om ons concertprogramma mogelijk te maken. Dat kan een eenmalige gift zijn. Maar dat kan ook meerjarige donatie of sponsoring zijn. U kunt in algemene zin ons muziekpodium financieel ondersteunen. Of heel gericht, bijvoorbeeld door een specifiek concert of festival of bijzondere artiest te sponsoren.

In 2020 konden we met uw genereuze steun de concertvleugel aankopen!  »» lees hier meer

Culturele ANBI status

De stichting Goede Rede Concerten heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt zelfs een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zeker als u een overeenkomst  van minimaal 5 jaar afsluit. Zo kan het gebeuren dat uw gift meer dan verdubbelt!  “Voor 350 euro kan ik aan de concerten maar liefst 1000 euro schenken!”

Wilt u bespreken wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact met ons op: telefoon 06-80140467. Zie ook www.financieel.infonu.nl   en    www.belastingdienst.nl

Informatie over de stichting

Onderstaande informatie geeft inzicht in onze stichting:

Stichting Goede Rede Concerten (sinds 26 juni 2015)
Muidergouw 31, 1351 PC  Almere
info@goederedeconcerten.nl
www.goederedeconcerten.nl
telefoon 06-80140467

RSIN: 8553.28.356
KvK: 63639351
IBAN NL97 RABO 0304 8970 51

Bestuur van de stichting:
Anita Lantermans, voorzitter
Brigit Huijbens, secretaris
José Middelkoop, penningmeester

Directeur:
Wilma Hartsuiker

Alle functies (bestuur, directeur en vrijwilligers) zijn onbezoldigd.

Doelstelling van de stichting Goede Rede Concerten is: invulling te geven aan een concertpodium voor klassieke muziek en het organiseren van exposities in Goede Rede, Almere Haven.

Beleid
Meer specifiek is de doelstelling van de stichting:

  1. Aanbieden van kwalitatieve klassieke muziek in brede zin, een gevarieerde programmering en een goede sfeer.
  2. Aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor een breed publiek, zowel ervaren concertbezoekers als (potentiële) muziekliefhebbers, jong en oud.
  3. Goede Rede Concerten positief gekend en bekend maken in Almere en omgeving als concertpodium met een eigen KLASSIEK profiel.

Het beleid is uitgewerkt voor de toegangsprijzen, doelgroepen, samenwerking, donaties, enz. Zie ook onder Concertpodium.

Het Beleidsplan 2019-2022 kunt u hier inzien.

Activiteiten
Het jaar 2015 was de vliegende start: opzetten van concertprogramma 2015-2016, de website en Nieuwsbrief, vrijwilligersorganisatie, enz. In  de periode september t/m december 2015 zijn er vijf eigen concerten georganiseerd en twee extra concerten gefaciliteerd. Daarnaast was er een aantal exposities. In de eerste helft van 2016 stonden er tien concerten op het programma. Zie Archief.
Nu zijn we bezig aan het zesde seizoen met het programma 2021-2022, heel veel concerten waarvan een aantal in samenwerking met andere organisaties, middagconcerten, muziekdagen, muzikale wandelingen. Steeds omlijst met exposities.
N.B.  Door corona loopt het wel soms heel anders….

Financiën
De begroting voor 2021 bedraagt ca 70.000 euro inclusief de subsidie van de gemeente Almere e.a. Goede Rede Concerten is vanaf 2016 erkend door het Fonds Podiumkunsten als kleinschalig podium en kan in 2021 (coronaregeling) aanspraak maken op maximaal 40.000 euro subsidie voor de muziek.
Soms is er nog een projectsubsidie of donatie te verwachten voor een van de concerten of festival.

Het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 gaan hierbij.