Donatie en sponsoring

Donaties en sponsoring

We zijn heel blij met de ondersteuning van diverse fondsen en organisaties. Zoals het prins Bernard Cultuurfonds Flevoland en de gemeente Almere. Zodat we een start in 2015 konden maken met de concerten, maar ook met de hele organisatie erom heen.
Het Fonds Podiumkunsten heeft ons erkend als kleinschalig podium voor 2016 en 2017, en ook weer voor 2018 en 2019! En dankzij het Cultuurfonds Almere konden we ook dóórgaan vanaf 2016 – en in 2018/2019 kunnen we werken aan verdere professionalisering!

Sponsors en donateurs welkom!

Donaties zijn heel welkom om ons concertprogramma mogelijk te maken. Dat kan een eenmalige  gift zijn. Maar dat kan ook meerjarige donatie zijn. U kunt in algemene zin ons muziekpodium financieel ondersteunen. Of heel gericht, bijvoorbeeld door een specifiek concert of festival of bijzondere artiest te sponsoren. Uw steun wordt zeer gewaardeerd!

»» Klik hier voor het Donatieformulier

Culturele ANBI status

De stichting Goede Rede Concerten heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt zelfs een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie

Onderstaande informatie geeft inzicht in onze stichting:

Stichting Goede Rede Concerten (sinds 26 juni 2015)
Muidergouw 31, 1351 PC  Almere
info@goederedeconcerten.nl
www.goederedeconcerten.nl
telefoon 06-80140467

RSIN: 8553.28.356
KvK: 63639351
IBAN NL97 RABO 0304 8970 51

Bestuur van de stichting:
Anita Lantermans, voorzitter
Brigit Huijbens, secretaris
José Middelkoop, penningmeester

Zakelijk leider:
Wilma Hartsuiker

Alle functies (bestuur, zakelijk leider en vrijwilligers) zijn onbezoldigd.

Doelstelling van de stichting Goede Rede Concerten is: invulling te geven aan een concertpodium voor klassieke muziek en het organiseren van exposities in Goede Rede, Almere Haven.

Beleid
Meer specifiek is de doelstelling van de stichting:

  1. Aanbieden van kwalitatieve klassieke muziek in brede zin, een gevarieerde programmering en een goede sfeer.
  2. Aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor een breed publiek, zowel ervaren concertbezoekers als (potentiële) muziekliefhebber, jong en oud.
  3. Goede Rede Concerten is positief gekend en bekend in Almere als concertpodium met een eigen KLASSIEK profiel.

Het beleid is uitgewerkt voor de toegangsprijzen, doelgroepen, samenwerking, donaties, enz. Zie ook onder Concertpodium.

Het Beleidsplan 2017-2018 kunt u opvragen via info@goederedeconcerten.nl of telefoon 06-80140467.

Activiteiten
Het jaar 2015 was de vliegende start: opzetten van concertprogramma 2015-2016, de website en Nieuwsbrief, vrijwilligersorganisatie, enz. In  de periode september t/m december 2015 zijn er vijf eigen concerten georganiseerd en twee extra concerten gefaciliteerd. Daarnaast was er een aantal exposities. In de eerste helft van 2016 stonden er tien concerten op het programma. Zie Archief.
Nu zijn we bezig aan het vierde seizoen. Het programma 2018-2019 is bijna afgerond, in totaal 20 concerten waarvan een aantal van andere organisaties, 10 middagconcerten en twee muzikale zaterdagen. Steeds omlijst met exposities.

Financiën
De begroting voor 2019 bedraagt ca 58.000 euro inclusief de subsidie van de gemeente Almere e.a.  Goede Rede Concerten is vanaf 2016 erkend door het Fonds Podiumkunsten als kleinschalig podium en kan daarbij in 2019 aanspraak maken op maximaal 5.750 euro subsidie per jaar.
Soms is er nog een projectsubsidie of donatie te verwachten voor een van de concerten of festival.

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 kunt u opvragen via info@goederedeconcerten.nl of telefoon 06-80140467.